.....

 

Prawa i lewa półkula mózgu

Mózg jest podzielony na dwie półkule, prawą i lewą, połączone ze sobą corpus callosum precyzyjnym i skomplikowanym systemem 30 milionów komórek nerwowych.
Każda z półkul przerabia napływające z otoczenia informacje w swój unikalny sposób.

 

 
     

 

     
           

 LEWA PÓŁKULA
- kontroluje prawą część ciała
- intelektualna, krytyczna, przyczynowa
- analityczna
- sekwencyjna i logiczna
- reaguje na słowa i rozumie je dosłownie
- steruje mową, czytaniem, pisaniem, liczeniem
- rozpoznaje, szereguje, przyswaja nowe informacje zgodnie z istniejącymi rami odniesienia
- planuje i tworzy struktury
- panuje nad uczuciami
- z trudem interpretuje mowę ciała
- pracuje z informacjami sprawdzonymi i pewnymi
- eksperymentuje w sposób systematyczny
i z pełną kontrolą

 

 

 

PRAWA PÓŁKULA
- kontroluje lewą część ciała
- intuicyjna, zmysłowa, artystyczna
- syntetyczna
- synkretyczna i skojarzeniowa
- reaguje na symbole, obrazy, przenośnie
- steruje orientacją przestrzenną,
- rozpoznawaniem kształtów i powierzchni,
- pamięcią muzyczną
- wizualizacjami i snami
- tworzy nowe pomysły, całościowe konteksty i twórcze interpretacje
- działa elastycznie i spontanicznie
- swobodna w zakresie uczuć
- łatwo interpretuje mowę ciała
- pracuje na informacjach niepewnych i rozmytych - czyta między wierszami
- eksperymentuje przypadkowo i w sposób nieprzewidywalny
- wiąże całość procesów nieświadomych

 


 

     
   

......