Istotą coachingu jest rozmowa, o której strukturę dba Coach zadając właściwe pytania. Coach jest tym, który pyta a Klient jest tym, który WIE.

Klient wypowiadając się na temat swoich spraw, odpowiadając na pytania, których często nigdy wcześniej nie słyszał - porządkuje i układa posiadaną wiedzę i doświadczenia w nieco innych sposób niż do tej pory i dzięki temu uzyskuje do nich lepszy dostęp - to sprawia, że szybciej podejmuje najlepsze dla siebie decyzje i rusza w drogę do wyznaczonego przez siebie celu. Rolą Coacha jest uważne towarzyszenie Klientowi w tym procesie, w klimacie bezpieczeństwa, szacunku i akceptacji.

To Klient jest ekspertem od własnego życia pod każdym względem - dlatego coach nigdy nie doradza. Coach zadając właściwe pytania pozwala jej spojrzeć na sprawy z innej strony, poszerzyć pole widzenia, dostrzegać i uświadamiać posiadane zasoby, zmienić sposób myślenia - dzięki temu może osiągnąć wyjątkowe rezultaty w życiu zawodowym i osobistym.

Każde słowo wypowiedziane podczas sesji coachingowej jest poufne, chroni je tajemnica podobna do tajemnic kancelarii notarialnych, konfesjonałów, szwajcarskich banków i najbardziej zaufanych przyjaciół.    

 

       
 

 

"Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w pokonywaniu osobistych barier i ograniczeń, tak by przybliżyć ich do wyznaczonego celu, a także ułatwić im bardziej efektywne funkcjonowanie w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania."      Robert Dilts

 

"Coaching jest procesem, dzięki któremu człowiek odnajduje i wdraża rozwiązania najbardziej zgodne ze swoim światopoglądem i adekwatne dla siebie samego. Osiąga się to dzięki dialogowi, który pomaga coachowanemu dojrzeć nowe perspektywy i lepiej zrozumieć własne myśli, emocje i działania, jak również zrozumieć ludzi i sytuacje dziejące się wokół"   Carol Wilson

 

COACHING - definicja International Coach Federation

........      
 

 

Film o istocie coachingu z fragmentami sesji coachingowych -
przygotowany przez ICF Polska

       
 

 

 
część 1                                                                          część 2