Personal/life coaching
Obejmujący np. plany życiowe, związki i rozstania, zdrowie, zarządzanie czasem, nawyki....
ok. 150  zł  - z możliwością indywidualnego ustalenia warunków podczas bezpłatnej sesji "zerowej"
 
Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujesz coachingu, skontaktuj się z Fundacją Pomiędzy,
z którą realizuję program wsparcia dla osób takich jak Ty.
 

Coaching kariery
Skierowany jest do osób stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi...
ok. 200 zł - z możliwością indywidualnego ustalenia warunków podczas bezpłatnej sesji "zerowej"
 
Art-coaching
Skierowany do Artystów i Twórców

Tematyka związana z likwidacją blokad twórczych i pokonywania barier; rozwojem kreatywności;
znajdowaniem nowych ścieżek
ok. 200 zł z możliwością wymiany barterowej i indywidualnego ustalenia warunków podczas bezpłatnej sesji "zerowej"
 
 
Cenniki dla FIRM i instytucji
 
Coaching indywidualny z kadrą zarządzającą
Tematyka związana ze wzmacnianiem kompetencji menedżerskich, zarządzaniem operacyjnym, organizacją pracy, zarządzaniem zespołami, motywowaniem, rozwiązywaniem konfliktów, zarządzaniem zmianami:
300 zł - 500 zł netto /1 godzinę w zależności od wielkości projektu

Tematyka związana z zarządzaniem strategicznym, misją, wizją, określeniem celów firmy i strategią dojścia do nich:
500 zł - 800 zł netto - /1 godzinę - w zależności od wielkości projektu


Coaching zespołowy / grupowy
1 dzień coachingu grupowego lub warsztatów (max 14 osób) - 4000 zł netto
w przypadku zleceń kilkudniowych - każdy projekt wyceniam indywidualnie
 
Cena obejmuje prace przygotowawcze (analiza potrzeb) i raport pocoachingowy (zakres uwzględniający tajemnicę coachingową)
Dojazd, noclegi i wyżywienie po stronie Klienta.