Artecoaching wykorzystuje formy plastyczne, muzyczne, literackie i teatralne. Daje możliwość symbolicznego wyrazu przeżyć, doświadczeń i emocji w bezpiecznych warunkach, bez mówienia "wprost". W sesji artecoachingowej, nacisk kładziony jest nie na efekt wizualny a na wewnętrzne doświadczenie – sposób odczuwania i postrzegania świata.
W artecoachingu wewnętrzny świat obrazów, wizji, odczuć, myśli i pomysłów jest ważniejszy niż odtwarzanie rzeczywistości.

Działania artystyczne angażują prawą półkule mózgu, przez którą uzyskuje się dostęp do nieświadomych procesów przebiegających w głębszych warstwach mózgu - a to tutaj właśnie zaczyna się każda wewnętrzna transformacja.
O motywacji do działania lub jej braku decyduje  -  niezależna od świadomego umysłu - najstarsza, najbardziej pierwotna część mózgu tzw. mózg gadzi. To ON odpowiada za utrzymanie nas przy życiu oraz zarządza naszym życiowym czasem,  ON odpowiada także za motywację, entuzjazm lub zniechęcanie nas do podejmowania działań. Tak więc aby coś w swoim życiu zmienić, należy wejść w porozumienie z najstarszą - niezależną od świadomości - częścią swojego mózgu, do której portal znajduje się w  prawej "artystycznej" jego części. Dlatego artecoaching jest tak skuteczny.

       
  

Art-coaching powstał z myślą o Artystach i ludziach, którzy wykonują pracę wymagającą nie tylko talentu
i kreatywności, ale także szczególnej wrażliwości. Artysta czy Twórca to osoba, która pracuje "sobą" i swoimi emocjami, przez to głębiej i bardziej emocjonalnie przeżywa porażki, sukcesy i trud ich zdobywania - dlatego
z Artystami pracuje się w sposób szczególny. Art-coaching prowadzą osoby, które oprócz przygotowania artystycznego, skończyły profesjonalne szkolenia coachingowe. Art-Coach oprócz narzędzi dostępnych wszystkim coachom, dysponuje bardzo praktycznymi "art - narzędziami", które Twórca poznaje podczas coachingu i które może samodzielnie stosować i w pracy artystycznej i w życiu.

       
  

Źródło:Cathy Malchiodi, Amerykańskie Stowarzyszenie Arteterapii (The American Art Therapy Association (AATA 2009), Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę

www.arteterapia.pl

       
         
       

 

 

 

Zapisz